Vyplnit si tyto testy vám pomůže, jestliže:

– s psychologickými testy nemáte žádnou zkušenost

– u testů jste neuspěli

– máte z ostrého testování obavy

– chcete vědět, co vás u psychologického vyšetření čeká

Doporučujeme tyto testy:

OSPAT – Test pro typy a poruchy osobnosti

Tento test zjišťuje 11 typů osobnosti – např. paranoidní, emočně nestabilní, pasivně-agresivní, narcistickou a další. Všechny pojmy a výsledky jsou srozumitelně vysvětleny.

Co by vám mělo vyjít: nízké hodnoty v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu; dobré hodnocení spolehlivosti (ve vyhodnocení by rozhodně měla být věta ve smyslu „Test byl vyplněn pravdivě„).
Podrobnosti a test zde

COGIT – Test mentální výkonnosti

Jde o test, který zkoumá mimo jiné pozornost, vnímání, rychlost a pružnost myšlení. Výsledek je podrobný a srozumitelný.

Co by vám mělo vyjít: celkový výkon minimálně na 30. percentilu, pozornost na 35. percentilu; žádný dílčí subtest by neměl být horší než na 25. percentilu (pojem percentil je také ve vyhodnocení vysvětlen). Pokud dosáhnete hraničních hodnot, je to v pořádku, protože při dalším testování už budete připraveni a výsledek bude pravděpodobně o dost lepší.
Podrobnosti a test zde

.

dále vám mohou pomoci i tyto testy:

ICAP – Test osobnostních vlastností

Test zkoumá základní povahové rysy – extraverzi, emocionální stabilitu, dominanci, optimismus, opatrnost a jiné. Co by vám mělo vyjít: vysoká zodpovědnost a emocionální stabilita, střední opatrnost, dobré hodnocení spolehlivosti (pravdivosti vyplnění).
Podrobnosti a test zde

BITEPT – Velký Orientační test duševních poruch

Test zjišťuje přítomnost hlavních kategorií duševních onemocnění – alkoholismu, deprese, mánie, schizofrenie, úzkostných poruch a dalších. Co by vám mělo vyjít: V ideálním případě nebudete mít pozitivní nic, jinak aspoň ne všechno:)
Podrobnosti a test zde

PESO – Osobnost mezi lidmi

Test zkoumá vlastnosti osobnosti, které se hodně projevují v mezilidských vztazích – např. agresivitu, dominanci, empatii, obětavost a další. Co by vám mělo vyjít: nízká antisocialita, hostilita, agresivita, negativismus, vysoká stabilita, dobré hodnocení spolehlivosti (pravdivosti vyplnění).
Podrobnosti a test zde

MEMREX 08 – Test paměti

Jde o komplexní test paměti, který zkoumá různé typy zapamatování a vybavení informací. Co by vám mělo vyjít: Celkový výsledek nejméně na 25. percentilu.
Podrobnosti a test zde

 

Tyto „cvičné“ testy jsou jen za mírný poplatek, anonymní a zcela online s okamžitým vyhodnocením. Projití zmíněných testů neznamená automaticky úspěch v ostrých testech, ale může zvýšit pravděpodobnost, že jimi projdete. Mohou vám naznačit, kde máte rezervy, na čem zapracovat. A také je to dobrá zkušenost s psychologickými metodami, takže vás zbaví nervozity z neznámého.

Podívat se na:

psychologické testy onlinePřehled testů osobnosti

test paměti a mentální výkonnosti online
Přehled výkonových testů