Pro koho je psychologické vyšetření povinné?

Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) – jde o skupiny řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

Tito řidiči musí absolvovat psychologické testy a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba zvládnout před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. (Podrobně viz Důležité paragrafy).

Od roku 2011 se tato povinnost týká i všech řidičů, kteří se vybodovali.

Psychologické vyšetření je povinné i pro další skupiny řidičů – hasiče, řidiče tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdce a piloty. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co je zde popsáno.

Jak to všechno udělat?

Postup je následující: Nejdříve zvládněte psychotesty. Od psychologa dostanete zprávu o výsledcích vyšetření, s níž půjdete za svým praktickým lékařem, který má také poslední slovo v uznání způsobilosti k řízení. Ve zprávě o vyšetření obvykle nejsou uvedeny podrobnosti, jak jste si v kterém testu vedli. Jde jen o souhrnné sdělení, v jehož závěru se píše zhruba toto: Způsobilý nebo Způsobilý s omezením nebo Nezpůsobilý k řízení motorových vozidel té a té skupiny.

Co všechno mě u psychologa čeká?

Všude je to trochu jiné, ale v zásadě podobné. Psychologické vyšetření má obvykle tři části:

1) rozhovor a dotazník

2) testování osobnosti

3) výkonové testy

Rozhovor (a někdy i dotazník) se mnohdy vynechává – testování se obvykle provádí hromadně a snahou toho, kdo vás testuje, je mít vše hotové s co nejmenší námahou a co nejrychleji. Pokud je rozhovor součástí, jde o popovídání o tom, s čím jezdíte, jak vás to baví, mohou padnout otázky na trávení volného času atd. Není to nic, čeho byste se měli obávat. Typický dotazník si můžete prohlédnout a zkusmo vyplnit zde; rozhovor (pokud se tedy koná) pak většinou vychází z dotazníku.

Testy osobnosti – jde obvykle o dotazníky buď v papírové podobě, nebo na počítači. Odpovídáte na různé otázky ohledně své povahy, svých postojů, názorů, chování v určitých situacích a podobně. Tady máte odkazy na osobnostní dotazníky, které si můžete online tréninkově vyzkoušet.

Výkonové testy – testuje se např. pozornost, paměť, inteligence a také specifické schopnosti důležité pro řízení. (Tréninkově doporučujeme test COGIT a případně MEMREX 08). Opět je možná papírová nebo počítačová forma, přičemž je dnes stále běžnější počítačové vyšetření pomocí speciálního softwaru, který vyhodnocuje reakce na simulované dopravní situace a chování ve stresových okamžicích.

Jak dlouho testy pro řidiče trvají?

Připravte se na dvě až čtyři hodiny.

Za jak dlouho dostanu výsledek testů?

Někde vám vyhotoví výsledek na počkání, někde do pár hodin a jinde to může trvat i týden. Pokud na vyhodnocení vyšetření spěcháte, nebojte se to říct a domluvit si kratší termín.

Kdo vyšetření provádí?

Zadávat testy může v podstatě kdokoli, jejich vyhodnocení však musí dělat výhradně akreditovaný psycholog. Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny za psychologické vyšetření se pohybují v rozmezí 1500 až 3000 Kč.

Potřebuji mít k psychologickému vyšetření něco s sebou?

Určitě si vezměte průkaz totožnosti, řidičský průkaz a kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko), pokud je používáte. Většinou musíte mít i Výpis z evidenční karty řidiče (neboli přehled získaných bodů), který vám za mírný poplatek vydá příslušný dopravní odbor a  Czechpointy, které najdete i na některých poštách. Konkrétní požadavky si vždycky předem ověřte u firmy nebo psychologa, u něhož se k testování objednáte.

Co můžu udělat pro úspěch vyšetření?

Přijďte k psychotestům odpočatí – vyšetření většinou trvá několik hodin a při některých testech se budete muset hodně soustředit a rychle reagovat. Není samozřejmě dobré být po nějaké noční, zejména alkoholové nebo drogové akci. Vezměte si s sebou nějakou sušenku, bonbony nebo sladké pití – rychlá energie v podobě cukru vám pomůže zvýšit výkon.

Svoje může udělat i stres – snažte se jít k testům co nejklidnější, nic hrozného vás tam nečeká. Abyste trochu věděli, do čeho jdete, jsou tu pro vás dva pomocníci: Jednak je to typický dotazník, který si můžete prohlédnout i zkusit vyplnit. A pak si můžete vyzkoušet online psychotesty – vhodný je zejména OSPAT a COGIT, případně ještě ICAP a MEMREX 08. Zkusíte si práci s psychologickými testy a z jejich výsledku třeba zjistíte, kde máte rezervy. Podrobně viz Tréninkové testy.

Co když testy neudělám?

V takovém případě by vám měl psycholog vysvětlit, v čem konkrétně jste neuspěli a na co se zaměřit. Většinou vám nabídne nový termín dalších psychotestů – žádný předpis nestanoví, kolik pokusů máte. Jen se musíte smířit s tím, že i v případě neúspěchu za psychologické testy normálně zaplatíte. Měli byste si ale pamatovat, že drtivá většina řidičů testy bez potíží projde.

Přijde se na to, když budu v testech trochu lhát?

Možná ne, možná ano. Záleží na tom, jak rafinovaný lhář jste a jak se vyznáte v psychologické diagnostice. Lhaní nicméně nelze doporučit, protože když je odhaleno, je to velké mínus. I ty nejprimitivnější psychotesty mají své pojistky, které jsou zaměřené právě na zjištění pravdivosti nebo nepravdivosti odpovědí. Zbytek pak může vyplout na povrch při dalších metodách a rozhovoru.

Prý někde dělají jen rozhovor a žádné testy – jak takového psychologa najít?

Dříve se takové případy vyskytovaly. Takový postup je ovšem velmi nestandardní a o platnosti jeho výsledků lze učinit jen jediný závěr. Takový psycholog poměrně dost riskuje, protože je povinen vyšetřit řidiče pořádně a svůj závěr o způsobilosti si případně umět obhájit. V případě vážné nehody může být i psycholog brán jako spoluzodpovědná osoba. Novela zákona z r. 2011 navíc přináší požadavky na vybavení pracoviště a určitý postup pro provádění testů, takže už zde není zdaleka taková volnost, jako předtím.

Vyzkoušet si osobnostní a výkonový test